#รัฐบาลญี่ปุ่นลงนามให้การสนับสนุนรถมินิบัสสำหรับการรับส่งนักเรียนให้แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการ KUSANONE

จำนวนข่าวทั้งหมด: 3,441 รายการ