ข่าวการศึกษา

จำนวนข่าวทั้งหมด: 761 รายการ

 • กระทรวง อว. ขยายผลเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อชุมชนไทยยั่งยืนสู่ภาคเหนือ โชว์ผลงานนวัตกรรมภูมิปั...

  นายวีรพงศ์  ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ประจำปี 2567” ณ ศูนย์ประชุมนานาชา...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 21 พ.ค. 2567, 12:02
  • |
  • 71
 • นศ.วิศวะฯ แม่โจ้ สร้างชื่อ คว้า 4 รางวัล นานาชาติที่มาเลย์

  ทีมคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดย ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ ผศ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 19 พ.ค. 2567, 17:48
  • |
  • 52
 • ช่างกายอุปกรณ์

  ช่างกายอุปกรณ์...................นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาช่างกายอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 16 คน เริ่มเข้าเรียนในภาคการศึกษาใหม่ ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 19 พ.ค. 2567, 17:47
  • |
  • 52
 • ราชภัฏ ชม.เจ้าภาพฯ

  ราชภัฏ ชม.เจ้าภาพฯ.................รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตัวแทนทีมกีฬาฟุ...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 19 พ.ค. 2567, 17:46
  • |
  • 56
 • มทร.ล้านนา พัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพด้านซอฟต์แวร์

  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 1 (RMUTL Code Camp #1) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 19 พ.ค. 2567, 17:45
  • |
  • 59
 • เวิร์คช็อป ทำแผนการเรียนรู้

  เวิร์คช็อป ทำแผนการเรียนรู้.................อ.ศิรภพ  เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หล...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 19 พ.ค. 2567, 17:43
  • |
  • 39
 • อบรมสร้างความเข้าใจ

  อบรมสร้างความเข้าใจ.................โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมโครงการ IC Workshop เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในสถานพยาบาล โดยกิจกรรมมีก...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 19 พ.ค. 2567, 17:41
  • |
  • 44
 • ผู้สูงอายุยุคใหม่

  ผู้สูงอายุยุคใหม่..............นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุยุ...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 12 พ.ค. 2567, 13:12
  • |
  • 43
 • แม่ฮ่องสอน เปิดปอยจ่าตี่ - ปอยหมั่งกะป่า เทศกาลแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชาวไต

  แม่ฮ่องสอน เปิดประเพณี "ปอยจ่าตี๋" ถึง "ปอยหมั่งกะป่า" เทศกาลแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชาวไต การฟื้นคุณค่าประเพณีวิถีชุมชน การฟื้นคุณค่าประเพณีเขาวงกตและประเพณีก่อเจดีย์ทราย นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่ารา...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 12 พ.ค. 2567, 13:10
  • |
  • 52
 • ยุวชนดีเด่นแห่งชาติ

  ยุวชนดีเด่นแห่งชาติ...............ด.ญ.พอใจ เมษะมาน นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับรางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 เข้ารับโล่รางวัล และเกียรติบัตร จากนางจินดา กำลังป...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 12 พ.ค. 2567, 13:09
  • |
  • 40
 • มทร.ล้านนา ลัดฟ้าดูงานแดนมังกร โครงสร้างพื้นฐาน มหา'ลัยอัจฉริยะ

  มทร.ล้านนา นำทีม วิทยบริการฯ ร่วมประชุมสัมมนาฯ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ศูนย์กลางข้อมูล และการจัดการเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 12 พ.ค. 2567, 13:08
  • |
  • 115
 • ค่ายฯ พัฒนาคุณภาพชีวิต

  ค่ายฯ พัฒนาคุณภาพชีวิต................วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทห...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 12 พ.ค. 2567, 13:07
  • |
  • 47
 • มช.สัมมนาสภาวิชาการ ปี 67

  วันที่ 11 พ.ค.67 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เรื่อง “TRANSFORMING EDUCATION TO TRANSFORM...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 12 พ.ค. 2567, 12:53
  • |
  • 46
 • รพ.สวนดอก เดินหน้าภารกิจ SKy Doctor เพราะทุกวินาทีมีค่าต่อทุกชีวิต

  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เดินหน้าภารกิจ Sky Doctor ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล มุ่งลดระยะเวลารับส่งผู้ป่วยภาวะวิกฤต ถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที เผยผลการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถช่วยผู้ป่วยฯ...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 27 เม.ย. 2567, 17:14
  • |
  • 216
 • น้ำใจจากญี่ปุ่น

  น้ำใจจากญี่ปุ่น................นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และนายซาซาฮาระ ฮิโรคาซุ ประธานชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในภาคเหนือ ร่วมกันมอบรถกู้ภัยและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ ให้แก่เทศบาลต...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 27 เม.ย. 2567, 17:13
  • |
  • 70
 • ม.เทคโนฯ สัมมนาพัฒนาบุคลากร พร้อสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพ นศ.

  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา “จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานกิจกานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567” ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2567...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 27 เม.ย. 2567, 17:12
  • |
  • 75
 • นศ. วิศวะฯ แม่โจ้ คว้า 2 รางวัลระดับชาติ

  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลระดับชาติ ในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ (The 10th National Food Engineeri...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 27 เม.ย. 2567, 17:11
  • |
  • 62
 • เด็กโปลิฯ นับพันชีวิตออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน "บ้านน้ำจำ" สันกำแพง สนุกอบอุ่น สุดประทับใจ

  เด็กโปลิฯ นับพันชีวิตออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน "บ้านน้ำจำ" สันกำแพง สนุกอบอุ่น สุดประทับใจพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 6) กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุ...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 27 เม.ย. 2567, 17:10
  • |
  • 55
 • ทัศนศึกษาดูงานที่เวียดนาม

  ทัศนศึกษาดูงานที่เวียดนาม...............คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ที่ทำงานครบ 15 ปี ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 22 คน ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ เมืองดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ ประเทศเว...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 18 เม.ย. 2567, 15:44
  • |
  • 75
 • วัดโลกโมฬี จัดเทกระจาด แจกข้าว 6 ตัน ปี๋ใหม่เมือง

  วัดโลกโมฬี เทกระจาด‼️ แจกข้าวสาร 6 ตัน หมู-กุนเชียง อาหารแห้ง กว่า 3 พันชุด ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในวันกตัญญูต่อบรรพชนผู้สร้างวัดฯ ฉลองอายุวัฒนมงคลเจ้าอาวาสฯ คนแห่รับของแจกหลายพันคน ก่อนวันส...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 18 เม.ย. 2567, 15:43
  • |
  • 73
 • ชี้แจงการใช้หลักสูตร

  ชี้แจงการใช้หลักสูตร................อ.ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา อ.ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลา...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 18 เม.ย. 2567, 15:42
  • |
  • 70
 • สืบสานประเพณี

  สืบสานประเพณี...............คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีสืบสานวัฒนธรรม ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองและทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปี 2567 ณ ลานคณะบริหารธุรก...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 18 เม.ย. 2567, 15:41
  • |
  • 592
  • |
  • 1
 • หนังสือปี๋ใหม่เมืองล้านนา 2567 เนื้อหาปีมะโรง มีไว้ดีแน่

  ปั๊กกะตืนปีใหม่พื้นเมือง ปีกาบสี หรือหนใต้เรียกปีมะโรง จุลศักราช ๑๓๘๖ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ปีนี้เป็นปีปรกติมาส ปรกติวาร อธิกสุรทิน พระอาทิตย์จักย้ายออกจากราศีมีนอาโปธาตุเข้าสู่ราศีเมษเตโชธาตุตรงกับวันเสาร์...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 7 เม.ย. 2567, 17:31
  • |
  • 485
  • |
  • 2
 • หมอสวนดอก ชี้ชัด PM 2.5 หนึ่งตัวการก่อมะเร็งปอด

  หมอสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เผยผลศึกษาชี้ชัด ฝุ่น PM 2.5 เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิด มะเร็งปอด ทำยีนกลายพันธุ์ปัญหามลภาวะทางอากาศของเชียงใหม่ รวมถึงหลาย ๆ จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีมานานกว่า 10 ปี...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 7 เม.ย. 2567, 17:29
  • |
  • 83
 • ม.แม่โจ้ เข้ารับการประเมินจาก สมศ. สถาบันการศึกษาคุณภาพชั้นนำของไทย

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 7 เม.ย. 2567, 17:28
  • |
  • 78
 • ดูงานเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

  ดูงานเทพศิรินทร์ เชียงใหม่...................ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พร้อมด้วย​นางพรฤทัย มณีวรรณ รอง​ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน ฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณ...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 7 เม.ย. 2567, 17:27
  • |
  • 101
 • มทร.ล้านนา ชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุดอันดับ 4 ของประเทศ

  มทร.ล้านนา สถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด ลำดับที่ 4 ของประเทศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 25 แห่ง และระดับ...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 7 เม.ย. 2567, 17:26
  • |
  • 81
 • ทหารลาบ โปลิฯ

  ทหารลาบ โปลิฯ...............วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ส่งทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกิจกรรม มหกรรมลาบเมืองครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 โดยมาในธีม "ทหารลาบ" สร้างสีสันให้งานได้เป็นอย่างดี...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 7 เม.ย. 2567, 17:25
  • |
  • 69
 • ห่มผ้าพระธาตุฯ

  ห่มผ้าพระธาตุฯ............นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้ นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยกา...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 31 มี.ค. 2567, 11:44
  • |
  • 83
 • ประชุมชมรมฟุตบอลเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

  ประชุมชมรมฟุตบอลเทพศิรินทร์ เชียงใหม่...................ดร.ช​วิ​นทร์​ณวัฒน์​ ณ​ ลำพูน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​เทพ​ศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​ และนายสักการ​ ณิยกู​ล​ ประธานสโมสร​ฟุตบอล​โรงเรียน​เทพ​ศิ​รินทร์​...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 31 มี.ค. 2567, 11:44
  • |
  • 102