ข่าวการศึกษา

จำนวนข่าวทั้งหมด: 800 รายการ

 • มทร.ล้านนา ทูลเกล้าถวาย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ แด่ในหลวง-ราชินี

  มทร.ล้านนา ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯแด่ในหลวง-ราชินีมทร.ล้านนา ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถว...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 9 มิ.ย. 2567, 16:02
  • |
  • 132
 • ซินเซิงใส่ใจ อาหารปลอดภัย

  ซินเซิงใส่ใจ อาหารปลอดภัย…..เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารในโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เพื่อประเมินความสะอ...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 9 มิ.ย. 2567, 16:01
  • |
  • 69
 • โปลิฯ ปฐมนิเทศ

  โปลิฯ ปฐมนิเทศ……… วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย อ.สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2567 จำ...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 9 มิ.ย. 2567, 15:59
  • |
  • 75
 • ทีมนักศึกษา CMUBS ท็อปฟอร์มต่อเนื่อง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตัวแทนประเทศไทยสู่สายตาน...

  วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยความภูมิใจคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา CMUBS ทีม Joinjoy ตัวแทนประเทศไทยที่สร้างชื่อเสียงสู่สายตานานาชาต...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 1 มิ.ย. 2567, 21:59
  • |
  • 152
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผ...

  ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา CMUBS ทีม Joinjoy ตัวแทนประเทศไทยที่สร้างชื่อเสียงสู่สายตานานาชาติได้สำเร็จ โดยโชว์ฟอร์มต่อเนื่องคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวที  MBS Simulated Business Manageme...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 1 มิ.ย. 2567, 20:48
  • |
  • 95
 • 45 ปี สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย

  45 ปี สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย.................คณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมงานฉลองครบรอบ 45 ปี และพิธีมอบตำแหน่งประธานสมัยที่ 20 สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย พร้อมเป็นตัวแทนรับมอบจออั...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 1 มิ.ย. 2567, 16:14
  • |
  • 92
 • 7 มิถุนายน วันคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ 90 ปี ม.แม่โจ้

  ก่อร่าง ก้าวย่าง เติบโต ยิ่งใหญ่ 90 ปี ก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปัจจุบัน “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้” ตามรอยคุณพระช่วงฯ บิดาเกษตรแม่โจ้   14 สิงหาคม 2476 คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ยืมม...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 1 มิ.ย. 2567, 16:12
  • |
  • 95
 • โปลิฯ คว้าโล่ห์สุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ "ลิปสติกหญ้าดอกขาวลดบุหรี่" สสส. ชมว่าเจ๋ง

  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ คว้าโล่ห์รางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศ ระดับดีเลิศ ด้วยสุดยอดนวัตกรรมสุขภาวะ “ลิปสติกหญ้าดอกขาวลดบุหรี่” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมห้องเรียนนวัตกรรมสุขภ...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 1 มิ.ย. 2567, 16:10
  • |
  • 177
 • วิศวกรรมคอมฯ มทร.ล้านนา มอบสี่อการสอน ส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น

  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา ด้านวิจัยและบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เป็นประธานส่งมอบอุปกรณ์สื่อการสอนของวิชาโ...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 1 มิ.ย. 2567, 16:08
  • |
  • 135
 • กระทรวง อว. ขยายผลเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อชุมชนไทยยั่งยืนสู่ภาคเหนือ โชว์ผลงานนวัตกรรมภูมิปั...

  นายวีรพงศ์  ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ประจำปี 2567” ณ ศูนย์ประชุมนานาชา...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 21 พ.ค. 2567, 12:02
  • |
  • 321
 • นศ.วิศวะฯ แม่โจ้ สร้างชื่อ คว้า 4 รางวัล นานาชาติที่มาเลย์

  ทีมคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดย ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ ผศ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 19 พ.ค. 2567, 17:48
  • |
  • 106
 • ช่างกายอุปกรณ์

  ช่างกายอุปกรณ์...................นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาช่างกายอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 16 คน เริ่มเข้าเรียนในภาคการศึกษาใหม่ ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 19 พ.ค. 2567, 17:47
  • |
  • 124
 • ราชภัฏ ชม.เจ้าภาพฯ

  ราชภัฏ ชม.เจ้าภาพฯ.................รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตัวแทนทีมกีฬาฟุ...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 19 พ.ค. 2567, 17:46
  • |
  • 124
 • มทร.ล้านนา พัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพด้านซอฟต์แวร์

  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 1 (RMUTL Code Camp #1) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 19 พ.ค. 2567, 17:45
  • |
  • 116
 • เวิร์คช็อป ทำแผนการเรียนรู้

  เวิร์คช็อป ทำแผนการเรียนรู้.................อ.ศิรภพ  เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หล...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 19 พ.ค. 2567, 17:43
  • |
  • 97
 • อบรมสร้างความเข้าใจ

  อบรมสร้างความเข้าใจ.................โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมโครงการ IC Workshop เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในสถานพยาบาล โดยกิจกรรมมีก...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 19 พ.ค. 2567, 17:41
  • |
  • 97
 • ผู้สูงอายุยุคใหม่

  ผู้สูงอายุยุคใหม่..............นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุยุ...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 12 พ.ค. 2567, 13:12
  • |
  • 113
 • แม่ฮ่องสอน เปิดปอยจ่าตี่ - ปอยหมั่งกะป่า เทศกาลแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชาวไต

  แม่ฮ่องสอน เปิดประเพณี "ปอยจ่าตี๋" ถึง "ปอยหมั่งกะป่า" เทศกาลแห่งความอุดมสมบูรณ์ของชาวไต การฟื้นคุณค่าประเพณีวิถีชุมชน การฟื้นคุณค่าประเพณีเขาวงกตและประเพณีก่อเจดีย์ทราย นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่ารา...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 12 พ.ค. 2567, 13:10
  • |
  • 100
 • ยุวชนดีเด่นแห่งชาติ

  ยุวชนดีเด่นแห่งชาติ...............ด.ญ.พอใจ เมษะมาน นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับรางวัลยุวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 เข้ารับโล่รางวัล และเกียรติบัตร จากนางจินดา กำลังป...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 12 พ.ค. 2567, 13:09
  • |
  • 96
 • มทร.ล้านนา ลัดฟ้าดูงานแดนมังกร โครงสร้างพื้นฐาน มหา'ลัยอัจฉริยะ

  มทร.ล้านนา นำทีม วิทยบริการฯ ร่วมประชุมสัมมนาฯ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ศูนย์กลางข้อมูล และการจัดการเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 12 พ.ค. 2567, 13:08
  • |
  • 170
 • ค่ายฯ พัฒนาคุณภาพชีวิต

  ค่ายฯ พัฒนาคุณภาพชีวิต................วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทห...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 12 พ.ค. 2567, 13:07
  • |
  • 92
 • มช.สัมมนาสภาวิชาการ ปี 67

  วันที่ 11 พ.ค.67 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เรื่อง “TRANSFORMING EDUCATION TO TRANSFORM...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 12 พ.ค. 2567, 12:53
  • |
  • 94
 • รพ.สวนดอก เดินหน้าภารกิจ SKy Doctor เพราะทุกวินาทีมีค่าต่อทุกชีวิต

  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เดินหน้าภารกิจ Sky Doctor ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล มุ่งลดระยะเวลารับส่งผู้ป่วยภาวะวิกฤต ถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที เผยผลการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถช่วยผู้ป่วยฯ...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 27 เม.ย. 2567, 17:14
  • |
  • 270
 • น้ำใจจากญี่ปุ่น

  น้ำใจจากญี่ปุ่น................นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และนายซาซาฮาระ ฮิโรคาซุ ประธานชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในภาคเหนือ ร่วมกันมอบรถกู้ภัยและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ ให้แก่เทศบาลต...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 27 เม.ย. 2567, 17:13
  • |
  • 143
 • ม.เทคโนฯ สัมมนาพัฒนาบุคลากร พร้อสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพ นศ.

  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา “จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานกิจกานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567” ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2567...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 27 เม.ย. 2567, 17:12
  • |
  • 124
 • นศ. วิศวะฯ แม่โจ้ คว้า 2 รางวัลระดับชาติ

  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลระดับชาติ ในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ (The 10th National Food Engineeri...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 27 เม.ย. 2567, 17:11
  • |
  • 117
 • เด็กโปลิฯ นับพันชีวิตออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน "บ้านน้ำจำ" สันกำแพง สนุกอบอุ่น สุดประทับใจ

  เด็กโปลิฯ นับพันชีวิตออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน "บ้านน้ำจำ" สันกำแพง สนุกอบอุ่น สุดประทับใจพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 6) กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุ...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 27 เม.ย. 2567, 17:10
  • |
  • 99
 • ทัศนศึกษาดูงานที่เวียดนาม

  ทัศนศึกษาดูงานที่เวียดนาม...............คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ที่ทำงานครบ 15 ปี ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 22 คน ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ เมืองดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ ประเทศเว...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 18 เม.ย. 2567, 15:44
  • |
  • 141
 • วัดโลกโมฬี จัดเทกระจาด แจกข้าว 6 ตัน ปี๋ใหม่เมือง

  วัดโลกโมฬี เทกระจาด‼️ แจกข้าวสาร 6 ตัน หมู-กุนเชียง อาหารแห้ง กว่า 3 พันชุด ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในวันกตัญญูต่อบรรพชนผู้สร้างวัดฯ ฉลองอายุวัฒนมงคลเจ้าอาวาสฯ คนแห่รับของแจกหลายพันคน ก่อนวันส...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 18 เม.ย. 2567, 15:43
  • |
  • 131
 • ชี้แจงการใช้หลักสูตร

  ชี้แจงการใช้หลักสูตร................อ.ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา อ.ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลา...


  • ข่าวการศึกษา
  • |
  • 18 เม.ย. 2567, 15:42
  • |
  • 117